Forum DhammaCitta. Forum Diskusi Buddhis Indonesia

Author Topic: Karaniya Metta Sutta - Mandarin Language ???? ?????  (Read 2633 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline lukas_osterhagen

  • Teman
  • **
  • Posts: 62
  • Reputasi: 0
  • Gender: Male
Karaniya Metta Sutta - Mandarin Language ???? ?????
« on: 23 December 2012, 05:43:33 PM »
如是修習之賢善 以此親証寂清涼
常養勤快與真誠 正直言語意和婉
Rúshì xiūxí zhī xián shàn yǐ cǐ qīn zhèng jì qīngliáng
Cháng yǎng qínkuài yǔ zhēnchéng zhèngzhí yányǔ yì héwǎn

待人和藹不驕慢 知足易養俗物少
儉朴六根悉平靜 謹慎謙虛不俗攀
Dàirén hé'ǎi bù jiāomàn zhīzú yì yǎng súwù shǎo
Jiǎnpǔ liùgēn xī píngjìng jǐnshèn qiānxū bù sú pān

慎勿違反纖細罪 以免將來智者訶
應常散發慈愛心 唯愿眾生得福安
Shèn wù wéifǎn xiānxì zuì yǐmiǎn jiānglái zhìzhě hē
Yīng cháng sànfà cí'ài xīn wéi yuàn zhòngshēng dé fú'ān

普愿一切諸眾生 心常喜悅住安樂
凡有生命強或弱 高壯中等矮粗細
Pǔyuàn yīqiè zhū zhòngshēng xīn cháng xǐyuè zhù ānlè
Fán yǒu shēngmìng qiáng huò ruò gāo zhuàng zhōngděng ǎi cūxì

可見或是不可見 居於鄰近或遠方
已生或是將生者 一切眾生常安樂
Kějiàn huò shì bùkě jiàn jūyú línjìn huò yuǎnfāng
Yǐ shēng huò shì jiāng shēng zhě yīqiè zhòngshēng cháng ānlè

愿彼恆於一切處 不鄙視亦不欺瞞
假使憤怒怨恨時 心亦不念彼得苦
Yuàn bǐ héng yú yīqiè chù bù bǐshì yì bù qīmán
Jiǎshǐ fènnù yuànhèn shí xīn yì bù niàn bǐde kǔ

尤如母親以生命 護衛自己獨生子
愿能如此於眾生 施放無限慈愛心
Yóu rú mǔqīn yǐ shēngmìng hùwèi zìjǐ dúshēngzǐ
Yuàn néng rúcǐ yú zhòngshēng shīfàng wúxiàn cí'ài xīn

慈愛遍及全世界 上下地平四維處
遍滿十方無障礙 無有敵意或仇恨
Cí'ài biànjí quán shìjiè shàngxià dìpíng sìwéi chù
Biàn mǎn shí fāng wú zhàng'ài wú yǒu díyì huò chóuhèn

無論行住或坐臥 若是心中覺醒時
應常培育此正念 此乃最高之德行
Wúlùn xíng zhù huò zuò wò ruòshì xīnzhōng juéxǐng shí
Yīng cháng péiyù cǐ zhèngniàn cǐ nǎi zuìgāo zhī déxíng

心中不落於邪見 具足戒德與慧觀
去除欲樂及貪念 必定不再生於胎
Xīnzhōng bù luò yú xiéjiàn jùzú jiè dé yǔ huìguān
Qù chú yù lè jí tān niàn bìdìng bù zàishēng yú tāi

http://buddhistscript.blogspot.com/2012/08/karaniya-metta-sutta-mandarin-language.html
Bukan hanya karena pandai bicara dan bukan pula karena memiliki penampilan yang baik; seseorang dapat menyebut dirinya sebagai “orang yang baik”, apabila ia
[Dhammatthavaggo 262]

http://4.bp.blogspot.com/-r2yMqc3px7g/UmLHqJGhJmI/AAAAAAAABY4/Fg94t5bpg_U/s1600/1-Buddha%27s-utterance-websie.png