//honeypot demagogic

 Forum DhammaCitta. Forum Diskusi Buddhis Indonesia

Author Topic: Pujian Kepada 21 Tara  (Read 53913 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline xenocross

 • KalyanaMitta
 • *****
 • Posts: 1.186
 • Reputasi: 61
 • Gender: Male
Re: Pujian Kepada 21 Tara
« Reply #75 on: 19 December 2011, 09:29:42 PM »


Chag tsal tu re zab ni dab pay
Aku bersujud kepada TURE yang menjejakkan kakinya
Hum gi nam pay sa bon nyi ma
Yang hakikatnya adalah bija aksara HUM
Ri rab man da ra dang big je
Engkau menyebabkan Mahameru, Mandhara dan Vindhya
Jig ten sum nam yo wa nyi ma
Serta seluruh triloka bergetar dan gempa. (17)

Arti slokha ketujuh belas ini sangat sederhana: Tara memiliki kekuatan untuk menggetarkan dunia. Nama yang diberikan pada Tara ketujuh belas ini ialah Yang Menggetarkan Tiga dunia. Warnanya jingga dan aspeknya damai dan setengah murka. Tangan kanannya memegang vas yang berkhasiat untuk melemahkan kekuatan sihir yang dapat dibaca orang lain untuk melukai kita.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

 • KalyanaMitta
 • *****
 • Posts: 1.186
 • Reputasi: 61
 • Gender: Male
Re: Pujian Kepada 21 Tara
« Reply #76 on: 19 December 2011, 09:30:28 PM »


Chag tsal lha yi tso yi nam pe
Aku bersujud kepadamu yang di tangannya memegang
Ri dag tag chen chag na nam ma
Bulan laksana kolam para dewa
Tara nyi jo pey kie yi ge
Dengan mengucapkan TARA dua kali sehari serta dengan aksara PEY
Dug nam ma lu pa ni sel ma
Engkau menghalau racun tanpa terkecuali. (18)

Tara kedelapan belas memiliki kekuatan untuk menetralkan kekuatan racun-racun. Beliau berwarna putih dan bernama Yang Menetralkan, Yang Menghapuskan Racun-racun. Di tangan kanannya, sebuah vas berwarna putih yang berkhasiat memerangi akibat-akibat racun. Bila ada resiko keracunan, kita dapat segera memohon Tara ini untuk menetralkan kekuatan racun. Bila kita tidak begitu mengenal bentuk Tara ini, tidaklah penting kita hanya perlu mewujudkan Tara berwarna putih yang memegang vas di tangan kanannya dan membayangkan kemampuannya untuk menanggulangi akibat-akibat racun tersebut. Selanjutnya kita cukup membaca mantra-mantra itu saja.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

 • KalyanaMitta
 • *****
 • Posts: 1.186
 • Reputasi: 61
 • Gender: Male
Re: Pujian Kepada 21 Tara
« Reply #77 on: 19 December 2011, 09:31:30 PM »


Chag tsal lha yi tsog nam gyal po
Aku bersujud kepadamu di mana raja dari para dewa
Lha dang mi am chi yi ten ma
Para dewa sendiri serta seluruh gandharva bersandar
Kun ne go cha ga way ji ke
Perhiasan tanganmu memancarkan kebahagiaan kepada semua
Tso dang mi lam nyer pa sel ma
Engkau menghalau peperangan serta tanda kemalangan dengan sempurna. (19)

Tara kesembilan belas memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengurangi atau menghapuskan mimpi-mimpi buruk. Tidak hanya mimpi buruk tapi juga pertikaian-pertikaian. Jadi bila kita mendapat mimpi buruk dan merasa tidak enak, kita dapat memohon kepada Tara kesembilan belas ini. Nama yang diberikan padanya adalah Yang Menghapuskan Pertikaian dan Mimpi Buruk. Beliau berwarna putih, membawa vas yang berkhasiat untuk menghapuskan penderitaan-penderitaan yang berasal dari pertikaian atau mimpi-mimpi buruk. Dalam situasi seperti ini, memohon kepada Tara benar-benar dapat bermanfaat. Pada umumnya orang yang sering mengeluh terbangun oleh mimpi buruk atau baru saja mimpi buruk, mereka dapat memohon kepada Tara. Bagi yang sedang bertikai, akan sepenuhnya bergantung pada keperluan mereka. Sebenarnya ada orang-orang tertentu senang bertikai dan menimbulkan pertikaian, untuk menghindari pertikaian-pertikaian ini, mereka hanya perlu memikirkan satu titik saja; namun ada yang lain yang tidak ingin bertikai sama sekali, tetapi selalu menemukan dirinya di tengah pertikaian dan mengeluh, kemudian selalu bertikai dengan orang lain. Orang-orang inilah yang dapat meminta penengahan Tara. Bila kalian mempunyai kesulitan seperti ini, kalian tahu siapa yang dapat membantu.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

 • KalyanaMitta
 • *****
 • Posts: 1.186
 • Reputasi: 61
 • Gender: Male
Re: Pujian Kepada 21 Tara
« Reply #78 on: 19 December 2011, 09:32:54 PM »


Chag tsal nyi ma da wa gye pay
Aku bersujud kepadamu yang bermatakan matahari dan bulan
Chen nyi po la o rab sel ma
Menerangi dengan sinar murni yang cemerlang
Ha ra nyi jo tu ta ra yi
Melafalkan HARA dua kali serta TUTTARA
Shin tu dag po rim ne sel ma
Menghalau mara bahaya ketakutan yang mengerikan. (20)

Tara yang kedua puluh memiliki kekuatan mengusir penyakit, bahkan penyakit yang ganas sekalipun. Nama Tara kedua puluh ini ialah Yang Mengusir Penyakit. Beliau berwarna jingga dan membawa vas di tangannya yang berkhasiat untuk mengusir akibat penyakit, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kita dapat memintanya seperti yang telah saya terangkan tadi, dan kita mulai membaca mantra aspek damai Tara kemudian bila diperlukan bacalah mantra yang sesuai dengan aspek murka.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

 • KalyanaMitta
 • *****
 • Posts: 1.186
 • Reputasi: 61
 • Gender: Male
Re: Pujian Kepada 21 Tara
« Reply #79 on: 19 December 2011, 09:34:27 PM »


Chag tsal de nyi sum nam ko pay
Aku bersujud kepadamu yang berhiaskan ketiga rupa
Zi way tu dang yang dag den ma
Sempurna berhiaskan kekuatan kedamaian
Don dang ro lang no jin tsog nam
Engkau menghancurkan Ashura, Vetala serta Yaksha
Jom pa tu re rab chog nyi ma
Oh Ture, yang terluhur dan mulia! (21)

Tara kedua puluh satu ini mampu melindungi dari para dewa pengganggu, para makhluk penggangu. Slokha kedua puluh satu ini merangkum lebih lanjut secara umum.

Bayangkan huruf OM putih di atas kepala kita yang melambangkan tubuh Tara, di tenggorokan kita, huruf AH merah yang melambangkan ucapan Tara, dan di dada kita huruf HUM biru yang melambangkan pikiran Tara.

Kemudian kita harus membayangkan dengan keyakinan kita bahwa ketiga suku kata ini benar-benar memiliki tubuh, ucapan dan pikiran Tara. Dari ketiganya memancarkan cahaya tersebut memasuki tubuh kita dan menghapuskan penderitaan-penderitaan dan halangan-halangan.

Nama Tara kedua puluh satu adalah Yang Menyelesaikan Semua Aktivitas. Warna beliau putih dan membawa sebuah vas yang berkhasiat untuk memperoleh semua pencapaian.

Selesai.

sumber: http://taratemplejakarta.blogspot.com/2009/03/penjelasan-21-aspek-dewi-tara.html
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

 

anything